SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF265.450265.760265.605266.250264.595-0.355-0.13%20/10
 GBP/HUF343.315346.435344.875345.340340.980+3.165+0.93%20/10