SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF268.390268.800268.595269.815268.290-0.530-0.20%06:45:34
 GBP/HUF333.010333.290333.150334.075332.955-0.485-0.15%06:45:29