SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF263.150263.360263.255263.465262.365+0.725+0.28%07:09:34
 GBP/HUF352.680352.980352.830353.800352.640-0.365-0.10%07:09:43