SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF261.020261.230261.125262.230260.480-0.450-0.17%12:27:34
 GBP/HUF357.295357.505357.400357.800356.165+0.770+0.22%12:27:45