SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF286.620286.880286.750286.925285.915+0.310+0.11%03:43:38
 GBP/HUF362.750363.040362.895364.610362.570-1.670-0.46%03:43:41