SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF276.470277.120276.795276.905276.520+0.055+0.02%19:44:10
 GBP/HUF365.030365.440365.235365.435364.965+0.130+0.04%19:44:05