SymbolBidAskLastHighLowChg.Chg. %Time
 CHF/HUF283.720283.840283.780284.605283.780-0.675-0.24%02:54:25
 GBP/HUF351.225351.485351.355352.015351.355-0.580-0.16%02:54:18